Współpraca

Stale współpracujemy z:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Dziekanowie Leśnym


Gmina Łomianki
Radosław Szwed – oświetlenie ostrzegawcze