fot. Jacek Jóźwik

Mercedes Benz GD290 pozyskany w grudniu 2017 roku z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy wsparciu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu. Po wykonaniu niezbędnych prac będzie służył u nas jako samochód ratowniczo rozpoznawczy z modułem ratownictwa wodnego.