Łodzie ratownicze

Na swoim wyposażeniu posiadamy dwie łodzie ratownicze.

Łódź ratownicza Norton – zakupiona w 2010 roku ze środków własnych

Łódź ratownicza płaskodenna Brema – pozyskana w 2023 roku, zakupiona w ramach realizacji pilotażowego programu zakupu łodzi ratowniczych dla jednostek OSP z terenu województwa mazowieckiego, finansowanego z rezerwy celowej Budżetu Państwa.