1,5%

Odpisując 1,5% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:

We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać

numer KRS: 0000116212 

W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – „Cel szczegółowy 1,5%” wpisać

OSP Dziekanów Polski ul.Rolnicza 427  05-092 Łomianki


Możesz nas wesprzeć również przez dotację, przelewając pieniądze na nasze konto – nr. konta:

 69 8009 0007 0016 2030 2001 0001