Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy:

We „WNIOSKU O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO OPP”, który znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego wpisać

numer KRS: 0000116212 

W części “INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, wpisać „Cel szczegółowy 1%” tj. wpisać

OSP Dziekanów Polski ul.Rolnicza 427  05-092 Łomianki

Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przekaże pieniądze na rachunek bankowy Związku w okresie od maja do lipca 2017r. zaś ZOSP RP – przekaże należne pieniądze naszej jednostce.

Możesz nas wesprzeć również przez dotację, przelewając pieniądze na nasze konto – nr. konta:

 69 8009 0007 0016 2030 2001 0001