Zarząd

Zarząd OSP :

Arkadiusz Bicz – Prezes

Karol Banaszkiewicz – Wiceprezes

Tomasz Klepacki – Wiceprezes/Naczelnik


Sebastian Grzechnik – Zastępca naczelnika ds technicznych

Rafał Krawczyk – Zastępca naczelnika


Marta Bicz – Sekretarz

Janusz Umiastowski – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Maciej Choroś – Przewodniczący

Tomasz Domazer – Sekretarz

Tomasz Krajewski – Członek