Zarząd OSP :

Prezes – Arkadiusz Bicz

Zastępca Prezesa – Cezary Klepacki

V-ce Prezes/Naczelnik – Tomasz Klepacki

Z-ca Naczelnika – Karol Banaszkiewicz

Skarbnik – Janusz Umiastowski

Sekretarz – Marta Bicz

Gospodarz – Marcin Miecznikowski

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Rafał Krawczyk

Członek – Dariusz Rocki