Zarząd OSP :

Arkadiusz Bicz – Prezes

Karol Banaszkiewicz – Wiceprezes

Tomasz Klepacki – Wiceprezes/Naczelnik

Dominik Gliński – Zastępca naczelnika ds technicznych

Rafał Krawczyk – Zastępca naczelnika


Marta Bicz – Sekretarz

Janusz Umiastowski – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Maciej Choroś – Przewodniczący


Patryk Rocki – Sekretarz


Damian Mamaj – Członek