Podsumowanie 2021 roku

Przedstawiamy Wam podsumowanie naszej działalności w 2021 roku! Łącznie odnotowaliśmy 138 interwencji, w tym 26 pożarów 🔥, 92 miejscowe zagrożenia 🌧 oraz 20 alarmów fałszywych ❌. Najczęściej działaliśmy na terenie Gminy Łomianki – 122 razy, a poza nią mieliśmy 16 interwencji, z czego 13 było związanych z usuwaniem skutków wiatrołomów w lipcu. W gminie Słubice